Spec-Serwis

Spec-Serwis jest to firma, która posiada ponad 30- sto letnie doświadczenie w branży PPOŻ i oferuje doradztwo i konsultacje poprzez wyposażenie obiektów w niezbędny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej sprzęt. Firma świadczy również usługi w zakresie badań dozorowych UDT, czyli prób ciśnieniowych przenośnych zbiorników wysokociśnieniowych, a także fachowe usługi w zakresie obróbki strumieniowo-ściernej – piaskowanie, śrutowanie, szkiełkowanie. Spec-Serwis wykonuje także przegląd, konserwację oraz regenerację wszystkich typów gaśnic posiadających świadectwo dopuszczenia na rynek polski. Z pełną ofertą firmy Spec-Serwis mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej.

 

Dane firmy:

Adres: ul. Franza Blumwego 19, 85-862 Bydgoszcz

E-mail: spec-serwis@wp.pl

Strona www: https://spec-serwis.pl/

Telefon: 601 664 530