RES Technologies

RES Technologies to firma świadcząca nadzór i wykonanie przedsięwzięć budowlanych z sektora budownictwa przemysłowego w zakresie montażu elementów obiektów budowlanych.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu przygotowania i realizacji inwestycji czuwa Generalny Wykonawca Koordynator Kontraktu. Firma świadczy usługi z zakresu ustalania budżetu i optymalizacji kosztów, tworzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, koordynacji procesu projektowania i uzyskiwania wymaganych pozwoleń a także doboru podwykonawców i negocjowania zapisów umownych. Bazując na doświadczeniu oraz wielobranżowym zespole ekspertów, RES Technologies oferuje zarządzanie inwestycją budowlaną, nieruchomością oraz doradztwem technicznym.

Sprawdzone rozwiązania oraz kompleksowa realizacja świadczą o rzetelnym i sumiennym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Nad całością inwestycji czuwa wykwalifikowana kadra i profesjonalna obsługa.

 

Dane firmy:

Adres: Opole 12, 95-043, Leźnica Wielka

E-mail: biuro@res-technologies.pl

Telefon: +48 692 46 51 64

Podobne firmy