ins2outs

Ins2outs jest nowoczesny narzędziem, które wspiera zarządzenie certyfikatami ISO. Ins2outs jest intuicyjne, szybkie, sprawne i w pełni nowoczesne – oferowane jest dla firm, organizacji oraz wszelkich innych podmiotów, które chcą mieć pełną kontrolę nad wdrożeniami proceduralnymi związanymi z ISO.

System zarządzania ins2outs wspiera takie normy jak ISO 9001, ISO 13485 czy ISO 27001. System to platforma dedykowana dla użytkowników potrzebujących stałego wsparcia na każdym etapie wdrożeń ISO.

Użytkownicy mogą zostać przypisani do dedykowanych ról, dzięki czemu mogą zarządzać informacji na różnym poziomie oraz w różnych aspektach. Autorzy systemu ins2outs wykorzystują model abonamentowy w comiesięcznym rozliczeniu. Wszystkie dane użytkowników platformy przechowywane są w bezpiecznej chmurze. Ins2outs jest zaawansowanym systemem, który ograniczają biurokrację oraz gromadzenie wielu dokumentów. Pozwala na sprawne przydzielanie ról zespołowi oraz zaangażowanie ich w budowanie procesów, procedur oraz tworzenia mechanizmów wewnątrz firmowych.

→ Produkt jest w pełni zgody z bieżącymi normami Unii Europejskiej, jest również w 100% przygotowany na zmiany związane z RODO.

Dane platformy:

E-mail: info@ins2outs.com

Strona www: https://ins2outs.com/pl

Telefon: 663 466 030

 

Podobne firmy